Sikrere bygg med adgangskontroll fra Securitas

Du holder høflig opp døren for personen som kommer etter deg, men vet du egentlig hvem vedkommende er?

HVA ER DET?

System som regulerer adgang til og fra bedriftens lokaler og begrenser adgangen til utenforstående. Garanterer høy grad av sikkerhet, og det gir økt trygghet for bedriften og medarbeiderne. 

HVORDAN FUNGERER DET?

Med et adgangskontrollsystem kan en kombinere to typer kortlesere: online og offline. Begge kommuniserer med en sentral enhet, men det er kun online kortlesere som har kabler knyttet til enheten. Offline kortlesere kommuniserer med systemet via personalets adgangskort. Med systemet kan man utstede individuelle adgangsrettigheter.

HVEM PASSER DET FOR?

Bedrifter som vil ha større kontroll på hvem som går inn og ut av lokalene og til hvilken tid, samt vil ha muligheten til å utstede individuelle adgangsrettigheter.

Online, offline eller begge deler?

Adgangskontrollsystemet kombinerer kortlesere som er både online og offline. Begge kortleserne kommuniserer med datamaskinen, men det er kun online kortlesere som har kabler knyttet til enheten. Offline kortlesere kommuniserer med systemet via personalets adgangskort. Fordelen med å kombinere de to er at man slipper å legge kabler for hele systemet. Et slikt adgangskontrollsystem garanterer individuell adgang og høy grad av sikkerhet.

 

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

* Obligatorisk felt