Securitas operasjonssentral

Securitas operasjonssentral sørger for kundenes og vekternes sikkerhet og er operativ 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Sentralen er navet i alle våre leveranser.

Hva gjør Securitassentralen?

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

* Obligatorisk felt