Bli vekter!

De aller fleste arbeidsoppgavene en har som vekter er servicefunksjoner, i kombinasjon med høyt fokus på sikkerhet og forebygging.

Securitas AS er av Politidirektoratet godkjent som leverandør av vekterkurs trinn 1 - 3. Kursene følger de krav som "Lov om vaktvirksomhet" stiller til teoretisk opplæring av vaktpersonell. Vekterkurs arrangeres over hele landet. Kurstilbud og -steder settes opp etter behov.

Krav til kursdeltakelse

For å kunne gjennomføre vekteropplæring i regi av Securitas må du ha fylt 18 år, samt beherske norsk muntlig og skriftlig.

Tider og priser

  • Trinn 1: 15 timer (tre dager) - 6500,- per pers.
  • Trinn 2: 30 timer (fire dager) - 4000,- per pers.
  • Trinn 3: 50 timer (åtte dager) - 8500,- per pers.

Alle kurs avvikles på dagtid. Påmelding er bindende, begrenset deltakerantall. Ved unnlatt fremmøte eller avbestilling senere enn 5 virkedager før kursstart blir det belastet 100 %. Ved avbestilling senere enn 10 dager før kursstart belastes 50 % av kursprisen. Kurset faktureres deltakeren direkte dersom ikke annet er oppgitt.

NAV

Vi får ofte forespørsler om NAV vil dekke kursene. Dette må du ta opp med ditt lokale NAV-kontor. Dersom NAV skal dekke kursavgiften må bekreftelse på dette sendes Securitas i god tid før kurset starter.

Kurs og ansettelse

Securitas gjør oppmerksom på at kursene ikke automatisk fører til ansettelse i selskapet. Ved senere søknad om stilling i et vaktselskap vil allerede tilbakelagt godkjent vekteropplæring gi en konkurransefordel i forhold til andre søkere.

Over 18? Lyst å bli vekter?

Med vekteropplæring fra Securitas har du mulighet til å søke spennende og varierte jobber. 

Les mer om Securitas vekteropplæring!

Under 18? Lyst til å bli lærling?

Securitas ser det som en viktig samfunnsoppgave å tilby læreplasser. Vi er godkjent lærlingbedrift for sikkerhetsfaget og kontor- og administrasjonsfaget, og har over 100 lærlinger hos oss!

Les hvordan du kan bli Securitas-lærling!