Trygge eiendommer og byggeplasser

Sikkerhet og trygghet er avgjørende fra første spadetak til en er i full drift. Securitas har spisskompetanse på de ulike sikkerhetsutfordringene din virksomhet står overfor. Vi kombinerer vakthold med tekniske løsninger, slik at du får best mulig sikkerhet til en konkurransedyktig pris.

43,8 % av norske bedrifter har hatt tyveri på byggeplassen, og 20% av dem svarte at problemet var økende. Tyveriet skjer i hovedsak etter arbeidstid og i helger, og konsekvensene er ofte forsinkelser og økte kostnader i byggeprosjektet (BNL, 2011).

Ny teknologi kan bidra til å trygge dine verdier, redusere faren for forsinkelser og driftsstans, og redusere kostnadene. I mange tilfeller kan for eksempel intelligent kameraovervåking bidra til å oppdage og forhindre en uønsket hendelse før den skjer. Dette kan din bedrift spare penger på og det kan også bidra til å hjelpe miljøet.

 

Vi tilbyr alt av sikkerhetsløsninger!

Med Securitas som sikkerhetspartner får du:

  • Én dedikert kontaktperson
  • Løsninger tilpasset dine behov og med basis i en sikkerhetsvurdering
  • Kostnadseffektive teknikkløsninger basert på åpne standarder
  • Vektere yter sikkerhet og service overfor dine kunder og medarbeidere
Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring