Rekrutteringsprosess

Hver dag, døgnet rundt, beskytter vi mennesker, arbeidsplasser og samfunn. Securitas stiller derfor høye krav til de som ansettes hos oss.

Vi skal rekruttere de best egnede kandidatene og sikre rett person på rett plass til enhver tid.

ANSETTELSESPROSESS

  • Ledige stillinger lyses ut på hjemmesidene våre, og du må benytte det elektroniske søknadsskjemaet som følger utlysningen når du registrer søknad og CV. Søknader som sendes per mail eller i post blir ikke behandlet.
  • Når du søker en konkret stilling, vurderes du etter kvalifikasjons- og kompetansekravene for stillingen.
  • Aktuelle kandidater kalles inn til førstegangsintervju. Er du aktuell for andregangsintervju, sjekker vi minst to av dine oppgitte referanser.
  • Etter andregangsintervju søker Securitas om uttømmende og utvidet politiattest for aktuelle kandidater. Dersom du er utenlandsk statsborger må du selv fremskaffe uttømmende og plettfri politiattest fra hjemlandet.
  • Dersom vandelen din er tilfredsstillende, og du har gjennomført den obligatoriske vekterutdanningen, er du klar for ansettelse. Mangler du nødvendig vekterutdanning, kan Securitas bistå aktuelle kandidater.

Finn ut mer om våre ansettelseskrav

Eller se hvilke stillinger som er ledig akkurat nå.

Kontakt våre rekrutterere for mer informasjon

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring