Spørsmål og svar

Her finner du svar på noen ofte stilte spørsmål.

 

Vandel

Hvorfor trenger jeg politiattest?

Politiattesten viser en persons oppføringer i politiregistrene og som arbeidsgiver kan vi forsikre oss om at du ikke har begått overtredelser som vil være problematisk med hensyn til ditt arbeidsforhold i Securitas. Securitas innhenter både uttømmende og utvidet politiattest på alle som vurderes for ansettelse. Du kan ikke innhente norsk politiattest uten å ha en formålsbekreftelse fra arbeidsgiver. Dette mottar du eventuelt mot slutten av rekrutteringsprosessen.    

Hva slags opplysninger kommer frem på en uttømmende og utvidet politiattest? 

Alle anmeldte forhold i Norge vil komme med i en uttømmende– og utvidet politiattest. Det er derfor viktig at du opplyser om eventuelle merknader på førstegangsintervjuet.

En uttømmende politiattest vil inkludere alle strafferettslige reaksjoner som er registrert som følge av lovbrudd. Her gjelder ingen tidsbegrensninger.

For øvrig informasjon vedrørende politiattest kan du lese mer på politiet.no/politiattest

Jeg har ikke plettfri vandel. Har jeg likevel mulighet til å få jobb i Securitas?

Vi stiller krav om at alle ansatte skal ha tilfredsstillende vandel. I enkelte stillinger stilles det imidlertid krav om plettfri vandel. Dette vil være spesifisert i stillingsutlysningen.

I vurderingen av om kravet til tilfredsstillende vandel er oppfylt, legges det vekt på karakteren av anmerkede forhold, tidspunktet for lovbruddet og dets betydning for oppgavene som omfattes av ansettelsesforholdet, eller vedkommedes egnethet som vekter. Det legges særlig vekt på anmerkninger om ulovlig bruk og befatning med rusmidler, ordensforstyrrelser, vinningskriminalitet, voldsforbrytelser og lovbrudd som nevnt i straffeloven § 222 til § 226

Jeg er utenlandsk statsborger og behøver dermed vandelsattest fra utlandet. Hva gjør jeg?

Ambassaden til landet du er statsborger bistår med søknad om politiattest. Les mer om dette under ansettelseskrav.  

 

Vekterutdanning

Kan NAV dekke utgiftene til vekteropplæring?

Dette er noe du må du ta opp med ditt lokale NAV-kontor. Dersom NAV skal dekke kursavgiften må bekreftelse på dette sendes Securitas i god tid før kurset starter.  

Jeg har vekterkurs trinn 1 og 2 fra tidligere – må jeg ta hele vekterutdanningen på nytt?

1. januar 2018 ble det iverksatt nye krav til vekterutdanning. De som har fullført vekteropplæring trinn 1, 2 og 3 før 2018, vil fortsatt være godkjent som vekter.  En eventuell delvis fullført opplæring vil ikke lenger være gyldig. Dersom du for eksempel har fullført trinn 1 og 2 tidligere, men mangler trinn 3, vil du måtte ta hele den nye utdanningen for å kunne jobbe som vekter.  

Kan jeg ta vekterutdanningen på deltid?

De fleste kurs arrangeres på dagtid mandag til fredag, og vil kreve heltidsinnsats i en periode på ca. 4 uker. Noen kurs går imidlertid intensivt på kveldstid og helger. Se vår oversikt over planlagte kurs.

Kan vektere også jobbe som sikkerhetskontrollør?

Alle sikkerhetskontrollører har vekterutdanning. I tillegg har de en tilleggsutdanning som sikkerhetskontrollør. Sikkerhetskontrollørkurset har en varighet på tre dager og er en del av opplæringen etter ansettelse som sikkerhetskontrollør.

 

Rekrutteringsprosessen

Hvor lang tid vil det ta før jeg får tilbakemelding på søknaden min?

Dette vil variere noe fra stilling til stilling, men du vil vanligvis få en tilbakemelding innen én måned etter at søknadsfristen er utløpt.

Hva vil jeg få om på spørsmål om på intervjuet?

Intervjuet er din mulighet til å presentere deg selv for en potensiell arbeidsgiver. Du får bl.a. spørsmål relatert til bakgrunn, motivasjon og kompetanser. Det er viktig at du har tenkt igjennom hvem du ønsker å bruke som referanser.

 

Lønn

Hvor mye tjener en vekter?

Vektere i Securitas får lønn iht. gjeldene tariffavtale. Pr. 1. mai 2018 er grunnlønnen for nyansatte vektere kr 179, 67 pr. time. Vektere med fagbrev får et minimumstillegg på kr 9,50. Det gis tillegg for natt og helgearbeid iht. tariff. Det gis også ulike tjenestetillegg. Se Vekterovenskomsten for utfyllende informasjon.  

 

Annet

Må man ha førerkort for å jobbe som vekter?

I enkelte tjenester er dette et krav, men det finnes mange stillinger som ikke krever dette. Dersom førerkort er et krav, vil dette være spesifisert i stillingsutlysningen.

Er det mulig å jobbe med flere ulike tjenester samtidig?

Det er fullt mulig å kombinere flere tjenestetyper på samme tid. De fleste vil imidlertid jobbe i en tjeneste av gangen.

Hva er arbeidstiden til vektere?

I vekteryrket jobber man som oftest skift – rene dagtidstillinger representerer unntaket. Når man vurderer vekteryrket, er det derfor viktig at man tenker nøye gjennom hva slags praktiske og sosiale utfordringer skiftarbeid medfører.