Securitas satser på lærlinger!

Securitas ser det som en viktig samfunnsoppgave å tilby læreplasser. Vi er godkjent lærlingbedrift for sikkerhetsfaget og kontor- og administrasjonsfaget, og har over 100 lærlinger hos oss!

Hva slags lærlingplasser vi tilbyr varierer etter geografi og kapasitet på våre kontorer. Securitas satsing på lærlinger er forankret i organisasjonen, og er et viktig ledd i vårt arbeid med kunnskap og kvalitet.

Hvordan få lærlingplass?

Lærlingplassene annonseres på våre nettsider under ledige stillinger. Søknader må registreres der. Aktuelle kandidater kalles inn til intervju, de vi velger ut skriver vi normalt en 2-årskontrakt med.

Formelle krav til lærlingkandidatene

Ønsker du lærlingplass i Securitas må du ha gjennomført og bestått Vg1 Service og samferdsel og Vg2 Salg, service og sikkerhet. Uttømmende vandelsattest må være tilfredsstillende (vedrørende utenlandske borgere, se krav på vår nettside).

Opplæring og verdiskapning

De to årene med læretid består av et år med opplæring og et år med verdiskapning. Opplæringstid vil si at kandidaten skal gjennom et program med teori og praktisk trening i samarbeid med avdelingene og Securitasskolen. Verdiskapningstiden er når lærlingen tjenestegjør som fakturerbar vekter eller kontormedarbeider med ulike oppgaver. I stedet for å skille de to årene i opplæringstid og verdiskapningstid, har Securitas valgt en løsning hvor opplæring og verdiskapning fordeles over de to årene. Fordelen med dette er at opplæring kan gis i henhold til opplæringsplan og deretter kan lærlingen praktisere teorien. Lærlingene vil delta på ulike kurs gjennom hele perioden, og vil arbeide med oppgaver rettet mot kompetansemålene i Vg3. Teoriarbeidet avsluttes med en fagprøvetest. Lærlingen får tett oppfølging under læretiden, blant annet med webbasert oppfølgingssystem.

Lønn

Lønn for lærlingen er i henhold til overenskomster. Første læreår i bedrift får kandidaten 40% av den til enhver tid gjeldene begynnerlønn for en fagarbeider. Det andre året får kandidaten 60% av den til enhver tid gjeldene begynnerlønn for en fagarbeider. Nattillegg, helgetillegg og andre tillegg godtgjøres med 50% av satsene. Fagbrevkandidatene opparbeider ikke ansiennitet i kontraktsperioden.

Forventet kompetanse

Etter to år som lærling melder Securitas kandidatene opp til fagprøve. De vurderes etter Vg3- målene som Utdanningsdirektoratet har beskrevet for sikkerhetsfaget og for kontor- og administrasjonsfaget.

Ansettelse etter kontraktsperioden

Når kontraktsperioden som lærling er over kan lærlingene søke videre karriere i Securitas AS.

Du får fagbrev når du har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram og vært lærling i en bedrift.

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
 
*
*

For direkte påmelding til vekterutdanningen, trykk her.

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring