10 tips til deg som vurderer å bli lærling

1. Husk søknadsfristen!

Den ordinære søknadsfristen for å bli lærling er 1. mars, hvis ikke bedriften har opplyst om noe annet. Har du ikke søkt enda – gjør det i dag!

2. Ta kontakt og vis interesse

En læreplass er som en jobb og bedrifter velger selv om de ønsker å ta inn lærlinger og hvem som eventuelt får tilbud om lærekontrakt. Ta ansvar for å finne din drømmelæreplass – ta kontakt med ulike bedrifter og vis din interesse!

3. Lær av andre

Snakk med andre som har erfaring som lærling! Hvorfor valgte de å bli lærling og hvilke erfaringer har de? Hva er deres beste tips til deg?

4. Lag en god søknad

Legg flid i søknadsskrivingen. Husk at å søke på en læreplass er som å søke jobb! Spør gjerne venner og familie om hjelp til å skrive søknaden. Legg vekt på hva som er motivasjonen din for å søke, hvilken skole og arbeidserfaring du har, og dine personlige egenskaper. Gode attester fra utplasseringsbedrift og andre jobber er også et stort pluss.

5. Alltid søk via vigo.no

Husk at du alltid må søke elektronisk om formidling til læreplass via vigo.no selv om du søker direkte til bedrift, eller allerede har fått avtale om læreplass.

6. Forbered deg godt!

Møt forberedt til intervju! Vær presis, høflig og presentabel og husk – gjør alt for å gi et godt førsteinntrykk av deg selv. Et tips er å øve på å fortelle om deg selv, hva du kan og dine egenskaper.

7. Kjenn de formelle kravene

Ønsker du å bli sikkerhetslærling? Bli kjent med de formelle kravene! Du må ha gjennomført og bestått Vg1 Service og samferdsel og Vg2 Salg, service og sikkerhet. I tillegg må uttømmende vandelsattest være tilfredsstillende (se ytterligere krav på vår nettside).

8. Utnytt lærlingetiden god!

Bruk tiden godt før lærlingetiden! All teorien og opplæringen du får på skolen får du mulighet til å ta ut i praksis som læring. Jo bedre forberedt du er, jo mer givende og moro blir lærlingetiden!

9. Be om hjelp

Har du ikke funnet lærebedrift på egenhånd innen fristen 1. mars? Ta raskt kontakt med Fagopplæringskontoret i ditt fylke. De kan hjelpe deg med å komme i kontakt med aktuelle lærebedrifter du kan søke deg til.

10. Ikke gi opp - det finnes mange muligheter!

Finner du ikke en læreplass, har du rett til alternativt opplæringsopplegg. Ofte innebærer dette Vg3 i videregående skole. Ikke gi opp – det er lov å forsøke på nytt senere!

  

Securitas ser det som en viktig samfunnsoppgave å tilby læreplasser. Vi tilbyr nå 100 læreplasser og har ambisjoner om å skape et sosialt og godt læringsmiljø for våre lærlinger.

Vi er en godkjent lærlingebedrift og har eget godkjent opplæringskontor for læringer i sikkerhetsfaget og kontor- og administrasjonsfaget.