Bli ordensvakt i PSS Securitas

PSS Securitas er landets største leverandør av ordensvakttjenester til arrangementer over hele landet. Som ordensvakt består arbeidsoppgavene å ivareta oppdragsgivers interesser ved å yte service, kombinert med fokus på sikkerhet og forebygging.

For mer informasjon om hvordan du kan bli ordensvakt, kan du gå til PSS Securitas