Sommerjobb som vekter?

Har du det som kreves for å bli en av oss? Er du en person med integritet? En som kan jobbe utenfor rampelyset, agere proaktivt og beholde roen når du stilles overfor plutselige utfordringer?

Vi søker nå etter 2 ulike profiler til våre stillinger

 • Kandidater som har fullført vekterutdanningen, og som kan tenke seg en spennende sommerjobb 
 • Kandidater som ikke har vekterutdanning, men som kan tenke seg en karriere i Securitas på sikt

For den rette kandidat uten vekterutdanning, vil Securitas kunne bistå eller dekke utgiften for utdannelsen dersom denne ikke er fullført på søketidspunktet. Det gis dispensasjon fra kravet om vekterutdanning for kandidater som har tatt politiutdanning, eller som er under politiutdanning og har fullført minst ett år.  Det kreves da bekreftelse på dette fra Politidirektoratet som kandidaten selv er ansvarlig for å innhente. 

Mer informasjon om kurs og Nasjonal Vekteropplæring finner du ved å klikke her.

Noen av de tjenester vi tilbyr i Securitas:

 • Flyplasstjeneste
 • Stasjonært vakthold
 • Mobile tjenester (krav om førerkort kl. B for manuelt gir)
 • Resepsjonstjeneste
 • Billettkontroll
 • Sentervakthold
 • Områdekontroll
 • Svinn- og kontrolltjeneste
 • Sykehustjeneste (krav om minimum 2 års erfaring fra operativ tjeneste)

Securitas innhenter uttømmende og utvidet politiattest etter avtale med kandidater som vurderes for ansettelse. Mer informasjon om dette finner du her

For å bli vurdert for stillingene forutsettes det at søkeren benytter det elektroniske søknadsskjemaet som medfølger denne utlysningen. Vi gjør samtidig oppmerksom på at mye av kommunikasjonen med våre jobbsøkere vil skje via e-post. 

Vi gjør oppmerksom på at e-post fra vårt system kan bli sortert til ditt søppelpostfilter, og oppfordrer alle våre søkere til å holde samtlige e-postmapper oppdatert i tiden etter innsendt søknad for å unngå å gå glipp av viktig informasjon. 

Bli vekter i dag - Søk Her

Søk her

Generelle krav:

 • Må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig
 • Må beherske engelsk muntlig og skriftlig
 • God fysisk og psykisk helse
 • Plettfri eller tilfredsstillende vandel (jf. Lov om Vaktvirksomhet §8)
 • Må være fylt 18 år (jf. Lov om Vaktvirksomhet)

Ønskelig:

 • Bestått vekteropplæring trinn 3 eller Nasjonal Vekteropplæring
 • Erfaring fra sikkerhetsbransjen, politi, forsvaret etc.
 • Fleksibel i forhold til arbeidstid- og oppgaver
 • Førerkort klasse B

Vi tilbyr:

 • Grundig opplæring
 • Mulighet for for fast ansettelse etter endt sommerperiode
 • En profesjonell og lærerik arbeidsplass
 • Lønn iht. tariffavtale og ordnede arbeidsforhold
 • Pensjons- og forsikringsordninger
 • Utdannelse/videreutdannelse i sikkerhetsfaget
 • Personlige utviklings- og karrieremuligheter
 • Bedriftsidrett, firmahytter og andre personalgoder

Søk på stillingen

Gå til skjema