Ransalarm fra Securitas - Trygghet er et knappetrykk unna »

Du kan være trygg på å få hjelp med en ran- og assistanealarm fra Securitas.

HVA ER DET?

Ran- og assistansealarm er små, bærbare enheter med en alarmknapp som lydløst varsler behov for øyeblikkelig assistanse. 

HVORDAN FUNGERER DET?

Alarmen sender et signal til Securitas operasjonssentral og/eller direkte til vektere i umiddelbar nærhet. Sammen med deg definerer vi forskjellige alvorlighetsgrader for din bedrift. Disse vil avgjøre hvordan vi aksjonerer når alarmen tas i bruk.

HVEM PASSER DET FOR?

Rans- og assistansealarmløsninger fra Securitas kan tilpasses ulike virksomheters behov for umiddelbar asisstanse. Butikker, helsevesenet og medarbeidere som jobber alene er eksempler på aktuelle brukere.

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring