Driftsalarm fra Securitas - Vi hjelper deg »

Å drifte et moderne bygg kan være utfordrende. Kontinuerlig kontroll over alle tekniske anlegg er avgjørende for å unngå driftsstans eller i verste fall store skader. Vi kan hjelpe deg!

HVA ER DET?

Alarmer på tekniske anlegg som sier fra når temperaturen blir for høy, når ventilasjonen slutter å fungere og lignende kan spare en for mye hodebry og uforutsette kostnader etter storskader som følge av vann, brann, eller røyk.

HVORDAN FUNGERER DET?

Tekniske alarmer blir mottatt av Securitas' operasjonssentral, som vurderer alarmens alvorlighetsgrad. Våre operatører vil iverksette tiltak og varsling etter avtalte rutiner, for eksempel varsle din bedrifts kontaktperson eller sende en vekter til stedet. Vekter vil vurdere om situasjonen er kritisk, eventuelt rekvirere rett instans som kan løse problemet.

HVEM PASSER DET FOR?

Alle bedrifter som har tekniske anlegg som er avgjørende for driften og sikkerheten til virksomheten. For eksempel nærings- og industribygg, skoler og utdanningsinstitusjoner, restauranter, butikker og lignende.

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring