Brann- og evakueringsøvelse

En alvorlig brann kan utsette dine medarbeidere for fare og stoppe den daglige driften i virksomheter. Dette kan unngås ved systematisk opplæring og øvelser.

HVA ER DET?

Systematisk opplæring og øvelser knyttet til brannvernarbeidet i din virksomhet.

HVORDAN FUNGERER DET?

Vi skreddersyr øvelser i samarbeid med deg og opplegget tilpasses virksomhetens behov.

Øvelsene har vanligvis en varighet fra en halv til en hel dag. I tillegg må det påregnes noe tid til planlegging og rapportskriving.

HVEM PASSER DET FOR?

Alle typer virksomheter. Brann- og evakueringsøvelser bidrar til å oppfylle de lovpålagte kravene om regelmessig opplæring og øvelse innen brannvern i din virksomhet.

 Øvelsens innhold:

  • Planlegge mål og momenter for øvelsen
  • Gjennomføre øvelsen
  • Utarbeide statusrapport med resultater
  • Vurdere og evaluere resultatet
  • Korrigere eventuelle misforhold ved avvik

Hva oppnår du?

  • Kurset oppfyller lovpålagte krav om regelmessig opplæring og øvelse innen brannvern
  • Bevisstgjøre de ansatte om eget reaksjonsmønster ved brann
  • En kontroll på at tekniske og organisatoriske tiltak fungerer i henhold til beredskapsplanen
Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring