Brannvernkurs og brannvernopplæring for alle ansatte

Slik kan du dekke grunnleggende krav til brannvernopplæring for alle ansatte, og gjøre dem i stand til å forebygge brann.

HVA ER DET?

Et kurs som sørger for at dine medarbeidere har nødvendig brannvernopplæring for å ivareta egen sikkerhet og for å kunne forebygge brann.

HVORDAN FUNGERER DET?

Kursene våre skreddersys kundens behov og har vanligvis en varighet fra en halv til én dag.

HVEM PASSER DET FOR?

Alle typer virksomheter og alle ansatte i virksomheten. Arbeidsmiljøloven setter krav til at dine medarbeiderne har nødvendig opplæring for å kunne ivareta egen sikkerhet.

Kursets innhold:

 • Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer
 • Rømningsveier, møteplasser og brannsikringstiltak
 • Forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak
 • Innføring i den enkeltes ansvar og plikter
 • Praktisk slukkeøvelse
 • Gjennomgang av branninstrukser og beredskapsplaner

Hva oppnår du?

 • Kurset skal gi deltakerne kunnskaper i brannteori, forebyggende brannvernarbeid og reaksjon ved brann.
 • Trening i å slukke et branntilløp
 • Du får belyst behovet for rask og sikker rømming av bygg ved brann
 • Oppfylle arbeidsmiljølovens krav
 • Kurset vil være en del av den nødvendige HMS-dokumentasjonen.
Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring