Brannverntjenester - Ivareta kravene med hjelp fra Securitas »

Du kan føle deg trygg på at brannvernkravene i din bedrift ivaretas med en totalløsning fra Securitas.

HVA ER DET?

Securitas tilbyr en totalløsning med risikovurdering, kurs, øvelser og branndokumentasjon for å dekke nødvendige krav. Slik forsikrer du deg om at bedriften din etterfølger brannforskrifter på en kompetent måte. 

HVORDAN FUNGERER DET?

Vi skreddersyr en brannvernløsning basert på en risikovurdering av din virksomhet. Tiltakene blir gjennomført slik at brannforskriftene blir etterfulgt korrekt, og du får tilgang til all dokumentasjon i en nettportal.  

HVEM PASSER DET FOR?

Virksomheter som er definert som særskilte brannobjekter, eller som har andre omfattende brannvernkrav eller -behov. Det kan være bedrifter som opplever at det er utfordrende og tidkrevende å etterleve regelverket til enhver tid.

Løsningen passer blant annet for hoteller, kjøpesentre og barnehager. Våre kurs, øvelser og e-læring tilpasses bedriftens behov og kompetansenivå.

 

Fordeler med tjenesten:

  • Brannvernkrav blir ivaretatt
  • Alltid oppdatert dokumentasjon som er lett tilgjengelig i en webportal
  • Kvalitet i brannvernarbeidet og kompetanseheving blant ansatte
  • Systematisk jobbing med brannvern vil øke kompetansen årlig
  • Løsningen tilpasses bedriftens behov og ferdighetsnivå
  • Du får én leverandør med oppdatert og solid kompetanse på brannvern
Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring