Spørsmål og svar – for deg som vurderer kameraovervåking

Det er en god del ting du bør tenke på hvis du vurderer kameraovervåking.

  • Er kameraovervåking lovlig?

Datatilsynet gir oss retningslinjer for hvordan kameraovervåking skal utføres. Det første spørsmålet du må stille deg er om kameraovervåkingen er nødvendig for å oppnå det du ønsker. Foreligger det et saklig behov? Er alle andre alternativer vurdert? Hvis ikke overvåkingen er nødvendig er den heller ikke lovlig.

  • Når er det lov å kameraovervåke arbeidsplassen?

Kameraovervåking på arbeidsplassen er som hovedregel bare tillatt når dette er nødvendig for å forebygge og avdekke straffbare forhold, eller for å verne om liv og helse. En arbeidsgiver kan ikke overvåke toaletter, garderober eller pauserom. Dersom denne typen lokaler overvåkes med kamera, bør Datatilsynet kontaktes. Vi anbefaler også at alle arbeidsgivere som vurderer overvåking tar en dialog med de ansatte. Avklar på forhånd hva som skal overvåkes og hvordan arbeidsgiver kan benytte videoopptakene i ettertid.

  • Hva slags plikter følger det med kameraovervåking?

Datatilsynet har utarbeidet en oversikt over de plikter som tilfaller deg som behandlingsansvarlig. Listen inneholder blant annet krav til merking, meldeplikt og dataoppbevaring. Securitas kan bistå med etterfølgelse av disse kravene.

  • Hvordan bør kameraovervåking benyttes?

Man skal alltid benytte den minst krenkende formen for overvåking, slik at valget av teknologi og kameraplassering spiller en viktig rolle for å oppnå et godt resultat. Kameraovervåking som benyttes til HMS har andre behov enn systemer som skal forebygge ytre kriminelle handlinger. Securitas skreddersyr alle kameratjenester til å passe kundens konkrete behov. Dette har gjort at mange av våre kunder opplever en økt bruksverdi av sitt kamerasystem.

  • Hvilke muligheter gir kameraovervåking?

Tradisjonelt har kameraovervåking vært brukt til å dokumentere uønskede hendelser. Dessverre har dårlige kamerabilder gjort at det i mange tilfeller er vanskelig for myndighetene å oppklare kriminelle handlinger i ettertid. Securitas tilbyr en rekke tjenester hvor kameraanlegget spiller en aktiv rolle i bedriftenes sikkerhetskjede. Dette har ført til flere pågripelser i gjerningsøyeblikket og skadeomfanget er redusert betraktelig. Les mer om intelligent kameraovervåking.

  • Hvilke områder kan overvåkes?

Det er ikke alle områder som kan overvåkes uten konsesjon. Er du i tvil om din overvåking er lovlig bør du ta kontakt med Datatilsynet. All overvåking skal tydelig varsles slik at de som overvåkes er klar over at dette faktisk skjer. Det skal gå fram av informasjonen hvem som er ansvarlig for overvåkingen, og hvor man får informasjon om hvilken type overvåking det er snakk om. Skjult overvåking er ikke tillatt.

  • Er det lov å bruke kamera med lydopptak?

Vanligvis vil det ikke være tillatt å overføre eller ta opp lyd sammen med bildet. 

 

Vi anbefaler deg å lese mer om dette på Datatilsynets nettsider, eller ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg!

Ønsker du å forhindre inbrudd før noen skade har skjedd?

Da kan intelligent kameraovervåking være riktig for din bedrift.

Finn riktig løsning her!
Kontakt meg for et tilbud på kameraovervåking
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring