Standardisert og effektiv kameraovervåking

Enkle og effektive overvåkingssystem reduserer uønskede hendelser i din virksomhet, og øker samtidig medarbeidernes og kundenes trygghet.

HVA ER DET?

Kamera som gir deg oversikt over dine lokaler. Dette gjør at du kan oppdage, forhindre, oppklare uønskede hendelser – og ikke minst legge til rette for at lignende ikke skjer igjen.

HVORDAN FUNGERER DET?

En sikkerhetsvurdering av din virksomhet vil avdekke hvor du bør benytte deg av kameraer. Kameraene plasseres diskret og kobles til et anlegg. Dette gjør at du alltid har tilgang til systemet via nettleseren på en PC og/eller via en applikasjon på din smarttelefon.

HVEM PASSER DET FOR?

Alle typer virksomheter. De standardiserte kameraovervåkingsløsningene er tilpasset små og mellomstore bedrifter, og basert på åpne standarder. Dette betyr at du får en fleksibel løsning som kan endres etter behov. Tilsvarende kan en ny overvåkningsløsning i mange tilfeller bygges ut ifra virksomhetenes eksisterende kameraanlegg.

Større bedrifter, og virksomheter med særskilte krav til sikkerhet bør vurdere intelligent kameraovervåking.

Standardiserte kameraovervåkingsløsninger

  • Økt trygghet for medarbeidere og kunder
  • Bidrar til å reduser svinn
  • IP-videoovervåking er tilgjengelig via PC og smarttelefon
  • God bildekvalitet
  • Kan bygges ut og tilpasses endrede behov
  • Kan kombineres med andre, tekniske sikkerhetsløsninger
  • Enklere og rimeligere enn tradisjonelle sikkerhetsløsninger
Kontakt meg for et tilbud på kameraovervåking
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring