Videoanalyse - Securitas hjelper deg »

Videoanalyse handler blant annet om å utløse en alarm ved bevegelse på et sikret område, telle mennesker som går inn og ut, se hvor folk har gått, eller gi alarm når noen har vært innenfor et område lengre enn en gitt tid.

Kamerateknologien har blitt mye bedre og mer kostnadseffektivt de senere år. Derfor er det nå enklere å ta i bruke videoanalyse som effektivt kan bidra til å forhindre uønskede hendelser. Utfordringen ligger fortsatt i å få løsningen til å fungere optimalt. Securitas kan hjelpe deg med sikkerhetsvurdering, riktig prosjektering, konfigurasjon og drift av kameraløsningen.

 Hvorfor velge videoanalyse fra Securitas?

  • Vi har bred kompetanse på videoanalyse med både nasjonale og internasjonale eksperter på området. Securitas satsing på intelligent kameraovervåking - Remote Video Solutions (RVS) - med Center of Excellence i Malmö underbygger dette.
  • Bygger på åpne standarder som gjør systemet kostnadseffektivt og fleksibelt med tanke på fremtidige oppgraderingsbehov.
  • Vi følger opp sikkerhetsløsningen med alt det innebærer av IT-drift og -sikkerhet, men også av oppgraderinger og tilpassing av selve videoanalysen ved behov.

Har du allerede gode kameraer på plass?

  • Tilleggskostnaden for å legge til intelligens på eksisterende kameraer, slik at du kan nyttiggjøre deg av videoanalyse, er forholdsvis lav.
  • Securitas tekniske sikkerhetsløsninger er basert på åpne standarder slik at vi enkelt kan integrere og utvikle din eksisterende kameraløsning.
Kontakt meg for et tilbud på kameraovervåking
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring