Konflikthåndtering - Kurs med Securitas »

Konflikthåndteringskurset bedrer evnen til å løse konflikter. Dette bidrar til at ansatte i din bedrift bedre kan ivareta egen og andres sikkerhet.

HVA ER DET?

Opplæring i konflikthåndtering og hvordan man kan bidra til å senke konfliktnivået i krevende situasjoner.

HVORDAN FUNGERER DET?

Våre kurs skreddersys virksomhetens behov og kursdeltakernes erfaringsnivå. Kurset inneholder teori, gruppeoppgaver og caser i opplæringen. Normalt har kurset en varighet fra en halv til to dager.  

HVEM PASSER DET FOR?

Arbeidsmiljøloven setter krav til at de ansatte har nødvendig opplæring for å kunne ivareta egen sikkerhet. Dette kurset vil være en del av den nødvendige HMS-dokumentasjonen i din bedrift. 

Kurset er spesielt godt egnet for medarbeidere som har mye kundekontakt og er publikumsrettede.

Kursets innhold:

  • Hva er symptomene på en konflikt?
  • Aktuelle trusler for virksomheten.
  • Mestring av stress og krisesituasjoner
  • Verbal og kroppslig kommunikasjon
  • Konfliktdempende adferd
  • Håndtering av rusede personer
  • Egensikkerhet

Hva oppnår du?

  • Deltakerne får kompetanse i å håndtere uønsket og truende adferd på en måte som ivaretar egen og andres      sikkerhet
  • Kurset oppfyller en del av arbeidsmiljølovens krav med tanke på HMS-dokumentasjon
Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring