Ranskurs - Forebygg uønskede hendelser - Securitas »

Et ran er en av de mest krevende situasjonene en butikkmedarbeider kan oppleve. Et kurs kan bidra til å forebygge uønskede hendelser og gjøre medarbeiderne bedre i stand til å håndtere en slik situasjon.

HVA ER DET?

Kurs som bevisstgjør og trener medarbeidere i å håndtere en ranssituasjon.

HVORDAN FUNGERER DET?

Våre kurs skreddersys virksomhetens behov og risikobilde, samt kursdeltakernes erfaringsnivå. Det fokuseres på hva den enkelte medarbeider kan bidra med av forebyggende tiltak i de daglige rutinene. Kurset inneholder teori og praktiske oppgaver i opplæringen. Normalt har kurset en varighet på tre timer. 

HVEM PASSER DET FOR?

Arbeidsmiljøloven setter krav til at medarbeidere har nødvendig opplæring for å kunne ivareta egen sikkerhet. Målgruppen er personell som har jevnlig omgang med kontanter eller andre verdigjenstander.

Kursets innhold:

  • Gjennomgang av gjeldende ransinstruks for bedriften
  • Praktisk ransøvelse
  • Sporsikring og politiets rolle
  • Psykiske reaksjoner og emosjonell førstehjelp
  • Gjennomgang av bedriftens rutiner
  • Taushetsplikt og den ansattes plikter og ansvar overfor arbeidsgiver

Hva oppnår du?

  • Ansatte trenes på riktig opptreden i en ranssituasjon, slik at skade på liv og helse unngås
  • Gjennomført kurs oppfyller deler av kravene arbeidsmiljøloven setter til HMS-dokumentasjon
Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring