Parkeringsservice

Securitas utfører parkeringsservice for våre kunder. Feilparkerte biler kan utgjøre en fare om de blokkerer trafikken, og målsettingen med tjenesten er å fremme trafikksikkerhet og fremkommelighet ved sykehusene.

Parkeringsvaktens oppdrag er å kontrollere at biler er parkert riktig og at parkeringsavgift er betalt. Med parkeringsservice skaper vi bedre sikkerhet for alle besøkende.