rådgivning projektledelse securitas danmark sikkerhed

Sikkerhetsrådgivning - Veiledning og rådgivning

Securitas tilbyr rådgivning og veiledning med fokus på å etablere helhetlige sikkerhetsløsninger.

HVA ER DET?

Vi bistår våre kunder med å etablere systemer som ivaretar sikkerhetskrav fra myndigheter, forsikringsselskap, kunder og leverandører, samt selvpålagte krav og standarder. 

HVORDAN FUNGERER DET?

Rådgivningstjenesten skal lette kundens arbeid med å etablere gode og helhetlige sikkerhetsløsninger, beredskapsplaner og trening. Sannsynligheten for uønskede hendelser blir så liten som mulig ved å etablere gode og riktige forebyggende sikkerhetstiltak, kontrollsystemer som avdekker avvik, og planer for at virksomheten raskest mulig kommer tilbake til normaldrift om en uønsket hendelse inntreffer. 


HVEM PASSER DET FOR?

De som trenger hjelp til planlegging, utarbeidelse og gjennomføring av:

  • Risikovurderinger
  • Sikkerhetsinstrukser
  • Branndokumentasjon
  • HMS-dokumentasjon
  • Internkontrollsystemer
  • Beredskapsplaner
  • Beredskapsøvelser
  • «Table-top»-øvelser
  • Sceanario-øvelser 
Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring