Operasjonssentralen

Securitas operasjonssentral er selve hjertet i alle våre leveranser, og alt av tjenester og leveranser koordineres via effektive applikasjoner, IT-infrastruktur og menneskene som jobber her.

Operasjonssentralen sørger for kundenes og vekternes sikkerhet og er operativ 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Dette er de viktigste oppgavene:

  • Mottar og aksjonerer på alarmer
  • Administrerer og fjernbetjener adgangskontroll og alarmanlegg
  • Videreformidler meldinger via direkte telefonlinjer til nødetater
  • Logger henvendelser fra kunden som kunden selv kan benytte videre i sitt HMS-arbeid
  • Beredskapstelefon - sørger for riktig aksjonering og varsling ved kriser og nødsituasjoner for våre kunder
  • Vakttelefon – tar imot og håndterer henvendelser på vegne av våre kunder etter kontortid.  Det sikrer økt tilgjengelighet og kundeservice for deres kunder igjen.
  • Andre formidlings- og sentralbordtjenester for våre kunder. Eksempelvis viderekobles kundens telefon til oss etter stengetid, og vi fungerer som et sentralbord utenfor egen telefontid.
  • Overvåker, bistår og dirigerer Securitas' egne vektere slik at de får best mulig forutsetninger for å løse oppgaver for våre kunder
Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring