Drifts- og operasjonssentral

Securitas drifts- og operasjonssentral sørger for kundenes og vekternes sikkerhet og er operative 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Sentralene er navet i alle våre leveranser.

Securitas har en driftssentral lokalisert i Bergen, og vår hovedsentral ligger i Oslo. Hva gjør disse sentralene?

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

* Obligatorisk felt