Securitas operasjonssentral

Securitassentralen er operativ 24 timer i døgnet, 365 dager i året og er hjertet i Securitas' operative drift. Sentralen er delt i to avdelinger: alarmmottak og formidlingstjenester. Her er de viktigste oppgavene.

  • Mottak og aksjon på alarmer: Alarmsentralen mottar alarmsignaler fra kunder, eksempelvis heisalarm, brannalarm eller innbruddsalarm. Etter hva kunden ønsker, enten varsler vi, rykker ut eller begge deler ved mottatt alarmsignal.Sentralen assisterer også kunden med support og betjening av alarmanlegg.
  • Overvåking av egne vektere: Vekterne skal som regel melde seg når de kommer på jobb. Dersom de er ute på jobb sammen med flere andre, er sikkerheten større, og de trenger ikke å melde seg. Er de derimot alene, må de melde seg av sikkerhetsmessige årsaker. Hvor hyppig de melder seg, avhenger av hvor risikabelt oppdraget er. Vekterne skal også gi beskjed når de går av vakt. Om noen ikke gjør det, aksjoneres det fra sentralen.
  • Bistå vektere og kunder: Operasjonssentralen bistår vektere som trenger å snakke med politiet i forbindelse med id-sjekk eller liknende. Her bistås det også personer som ringer inn og ønsker informasjon om alt fra åpningstider og vakthold på kjøpesentre vi har som kunde, eller bistand med lukkede porter, veibeskrivelser og å formidle nødvendig kontaktinformasjon.

  • Formidlingstjenester: Sentralen formidler telefontjenester på vegne av eksterne kunder, der vi opptrer på kundens vegne. Eksempelvis viderekobles kundens telefon til oss etter stengetid, og vi fungerer som et sentralbord utenfor telefontid. Sentralen er også en beredskapstelefon for kunder i nødsituasjoner. Vi tar oss av all varsling ved eksempelvis hotellbrann eller ran av kiosker, slik at kunden skal slippe å varsle andre enn oss i en krisesituasjon.

  • Meldetjeneste for utsatte lokasjoner: Dette er også en formidlingstjeneste der vi bistår med overvåking av kunder som skal ut på utsatte lokasjoner. Et eksempel er Norsk Institutt for skog og landskap, der ansatte er mye ute i naturen alene. De ringer oss før de skal ut på oppdrag og opplyser om koordinater og oppdragets varighet. Vi avtaler å ringe dem ved faste tidsintervaller,som hver halvtime, i tilfellet de skader seg eller noe annet oppstår.