Unngå svinn med butikkontroll

Er din butikk plaget av kundetyverier? Du kan oppdage og forhindre dette med uniformert og sivil butikkontroll fra Securitas.

HVA ER DET?

Kontrolltjenester for butikker er kort og godt svinnbekjempelse satt i system – og passer for alle som driver med kjøp og salg av varer.

HVORDAN FUNGERER DET?

Gjennom aktiv svinnbekjempelse bedres butikkenes lønnsomhet. Ansattes holdninger til interne instrukser og rutiner samt en serviceinnstilt oppfølging av kundene gir merkbar effekt på svinnet.

Kontrolltjenester for butikker kan blant annet løses ved at sivile vektere avdekker butikktyverier ved å opptre som vanlige kunder i butikker. Omfanget og tidspunkter for kontrollene avtales på forhånd med oppdragsgiver. Ved pågripelser skrives en politianmeldelse med en detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet.

HVEM PASSER DET FOR?

Blant annet varehandelen, klesbransjen, senterbutikker, dagligvarebutikker, kjedebutikker, lager – og distribusjon.

 

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring