Leveransekontroll – få kontroll på vareflyten

Vi hjelper deg med å kvalitetskontrollere varemottaket, samt eventuelle distribusjonsledd.

HVA ER DET?

Kontroll av vareflyten (varemottak, distribusjon, leveranse).

HVORDAN FUNGERER DET?

Kontrollene utføres av sivile eller uniformerte kontrollører med god kunnskap om varehåndtering og distribusjonskontroll. Securitas skreddersyr kontrollørenes instrukser og rutiner i samarbeid oppdragsgiver, og legger en plan for antall kontroller og når de skal gjennomføres. 

Securitas tilbyr en nettbasert portal for kontrollkunder hvor du enkelt vil finne alle rapporter og detaljer fra gjennomførte kontroller.

HVEM PASSER DET FOR?

Blant annet varehandelen, klesbransjen, senterbutikker, dagligvarebutikker, kjedebutikker, lager – og distribusjon.

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring