Svinnforebyggende kurs

Konflikthåndteringskurset bedrer evnen til å løse konflikter. Dette bidrar til at ansatte i din bedrift bedre kan ivareta egen og andres sikkerhet.

HVA ER DET?

Kurs som gir dine medarbeidere kjennskap til hvordan svinn oppstår, og hvordan de selv kan bidra til å redusere svinn.

HVORDAN FUNGERER DET?

Kurset tilpasses de utfordringer din butikk har, samt dine medarbeideres erfaringsnivå. Kurset inneholder teori, gruppeoppgaver og caser i opplæringen. Normalt har kurset en varighet fra to til fire timer.

HVEM PASSER DET FOR?

Frittstående butikker, kjedebutikker og butikker på kjøpesenter. Kurset passer spesielt godt for butikksjefer og assisterende butikksjefer, samt medarbeidere i butikken. Det kan også være klokt å gi vikarer et kurs da disse ofte jobber i perioder hvor butikken er sårbar for tyverier og annet svinn.

Kursets innhold:

  • Hvem stjeler?
  • Hvordan stjeles det?
  • Hva ser tyven etter?
  • Preventive tiltak
  • Service og sikkerhet
  • Mottiltak
  • Juridiske forhold

 Hva oppnår du?

  • Kurset skaper en forståelse for at svinnforebygging er en naturlig del av forretningsdriften, og har stor betydning for lønnsomhet
Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

* Obligatorisk felt