Securitas security guard

Utpasseringskontroll forbygger internt svinn og utro tjenere

Med enkle kontrollmetoder kan vi forhindre at ansatte tar med seg ubetalte varer hjem og at hjemlånsrutiner fungerer.

HVA ER DET?

Utpasseringskontroller sikrer at dine ansatte er bevisst på og følger instrukser og rutiner for personalkjøp og hjemlån.

HVORDAN FUNGERER DET?

Sivilkledde vektere med synlig ID-kort utfører kontrollene på bestemte steder og tidspunkter som avtales på forhånd. Kontrollene kan utføres som stikkprøver eller kontroll av alle som forlater arbeidsplassen.

HVEM PASSER DET FOR?

Blant annet varehandelen, klesbransjen, senterbutikker, dagligvarebutikker, kjedebutikker, lager – og distribusjon.

 

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring