Trygghet begynner med tilstedeværelse

Våre områdekontroll- og bymiljøvektere tar alltid ansvar for din trygghet og er et tastetrykk unna om du skulle trenge dem.

HVA ER DET?

Områdekontroll- og bymiljøvektere patruljerer et gitt geografisk område og foretar jevnlige inspeksjoner eller tilkalles ved behov. Deres tilstedeværelse forebygger svinn, trusler og ran. I tillegg kan de bistå ansatte med opplåsning/stenging, tyverianmeldelser og yte service til kunder og publikum.

HVORDAN FUNGERER DET?

Våre kunder utstyres med en liten alarmsender som er i direkte forbindelse med områdekontrollvektere. Når alarmsenderen aktiveres vil vekteren(e) være på stedet i løpet av 90 sekunder og bistå med hva det måtte være behov for. De kan også komme innom til avtalte tidspunkt i løpet av dagen.

HVEM PASSER DET FOR?

Virksomheter som befinner seg i konsentrerte bykjerner opplever tett kontakt med publikum, noe av det ønskelig og noe mindre ønskelig. Ansatte i disse virksomhetene opplever gjerne i løpet av en arbeidsdag flerfoldige interaksjoner som det kan trengs assistanse med å håndtere.

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring