Trygghet begynner med tilstedeværelse

Våre vektere på områdekontroll tar alltid ansvar for din trygghet og er et tastetrykk unna om du skulle trenge dem.

HVA ER DET?

Områdekontrollvektere patruljerer et gitt geografisk område og foretar jevnlige inspeksjoner eller tilkalles ved behov. Deres tilstedeværelse forebygger svinn, trusler og ran. I tillegg kan de bistå ansatte med opplåsning/stenging, tyverianmeldelser og yte service til kunder og publikum.

HVORDAN FUNGERER DET?

Våre kunder utstyres med en liten alarmsender som er i direkte forbindelse med våre områdekontrollvektere. Når alarmsenderen aktiveres vil vekteren(e) være på stedet i løpet av svært kort tid og bistå med hva det måtte være behov for. De kan også komme innom til avtalte tidspunkt i løpet av dagen.

HVEM PASSER DET FOR?

Virksomheter som befinner seg i konsentrerte bykjerner opplever tett kontakt med publikum, noe av det ønskelig og noe mindre ønskelig. Ansatte i disse virksomhetene opplever gjerne i løpet av en arbeidsdag flerfoldige interaksjoner som det kan trengs assistanse med å håndtere.

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring