Resepsjonstjeneste

Securitas tilbyr uniformert betjening av resepsjoner og kundemottak. Ved å benytte Securitas til denne tjenesten verner man sine verdier på en kvalitetssikret og profesjonell måte, samtidig som bedriftens ønskede service, kvalitets- og sikkerhetsprofil understrekes tydelig allerede ved kundemottaket.

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Motta, registrere og rettlede besøkende
 • Betjene sentralbord
 • Betjene teknisk sikkerhetsanlegg
 • Booke møterom
 • Behandle post og varer
 • Betjene adgangskontrollsystemer
 • Utføre enkle kontoroppgaver
 • Rekvirere drosje, ambulanse, assistanse
 • Yte nødvendig førstehjelp
 • Bistå ved evakuering/ rømming
 • Formidle henvendelser fra media
 • Behandle trusler
 • Takle demonstrasjoner/konflikter
Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*