Trygghet for ansatte og kunder

Vektertjenester har til hensikt å skape trygghet for kundens ansatte og kunder gjennom å beskytte produksjon, utstyr og eiendom.

Stasjonærvekterne kan utføre enkle vaktmesteroppgaver og betjener som regel tekniske sikkerhetsanlegg som kameraovervåking og diverse alarmanlegg. Vekterne er bevisst sin rolle som ansikt utad både for kunden og Securitas og har høy service- og sikkerhetsprofil. De er utdannet i livreddende førstehjelp, og er i stand til å avverge situasjoner som vannlekkasje, brann, driftstans og øvrige elementer som kan være kritisk for bedriften.

Typiske arbeidsoppgaver for en Stasjonærvekter:

 • Yte service til kunder etter normal arbeidstid
 • Låsing/opplåsing av bedriften
 • Alarm overvåkning lokalt og utrykning
 • Adgangskontroll/ID-kontroll
 • Kamera overvåkning
 • Kortproduksjon
 • Registrering og loggføring av dagens aktiviteter
 • Inspeksjoner rundt i byggetInspeksjoner på tekniske installasjoner i bygget
 • Være informasjonsformilder
 • HMS-runder
 • Være brannvernleder
 • Forhindre innbrudd, tagging og skade
Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring