Vi trygger dine omgivelser

Om ditt sameie eller borettslag trenger assistanse eller vil øke tryggheten til beboere, kan vi hjelpe.

HVA ER DET?

Bomiljøvakthold er en omfattende tjeneste som tilbys borettslag og sameier der bomiljøvektere og Securitas' operasjonssentral øker sikkerheten gjennom regelmessig patruljering og service ovenfor beboere.

HVORDAN FUNGERER DET?

Borettslagets/sameiets beboere får et eget nummer de kan ringe til vår operasjonssentral, som mottar og loggfører henvendelsen. Operatører på sentralen aksjonerer da etter alvorlighetsgrad på henvendelsen, som kan være en vannlekkasje midt på natta, uvedkommede på borettslaget/sameiets premisser som trenger å bli bortvist, eller koordinering med redningsetater ved brann og redning. 

HVEM PASSER DET FOR?

Uønskede hendelser og skader har en lei tendens til å oppstå i borettslag/sameier på ugunstige tider, når de aller fleste beboere sover, styreleder eller styremedlemmer er bortreist eller vaktmester har gått hjem for dagen.

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring