Workplace for Securitas i Norge

Nå lanseres Workplace for alle ansatte i Securitas. Workplace erstatter Yammer og skal være et samhandlingsverktøy for Securitas nasjonalt og internasjonalt.

Workplace skal bidra med å:

  • Effektivt nå ut til alle med informasjonen og nyheter
  • Forbedre og muliggjøre samarbeid, kompetansedeling, engasjement – nasjonalt og internasjonalt
  • Forsterke samhandling

Du må selv be om å få følge de gruppene som er aktuelle for deg i din arbeidshverdag.