-Streiken nærmer seg det uforsvarlige

6. juni 2012

- Vi jobber intenst for å prøve å opprettholde beredskapen med det mannskapet vi har, men slitasjen på vårt gjenværende personell er nå så stor at vi ikke lenger klarer å opprettholde sikkerheten for de kundene vi er satt til å overvåke, sier informasjonssjef André Thomsgård i Securitas.

- Vi er ikke komfortable med situasjonen. At slitasjen på vårt gjenværende personell er stor, tror jeg alle skjønner. Og selvfølgelig får dette konsekvenser for sikkerheten. Vi hadde ikke vært ærlige om vi hadde sagt noe annet, sier informasjonssjef André Thomsgård i Securitas.

Kan ikke garantere

Securitas har fått dispensasjon til å bemanne alarmsentralen, det vil si at de tar imot alle alarmer som kommer inn. Problemet er at selskapet ikke kan rykke ut på alle oppdragene. Det gjelder både innbruddsalarmer, rans- og overfallsalarmer.

- Vi klarer ikke å garantere for leveranser i forhold til heis-, brann- og innbruddsalarmer, og eldre med trygghetsalarmer som skal ha assistanse. Streiken er nå på sin sjette dag og nærmer seg det uforsvarlige, sier Thomsgård.

Distriktene rammes hardest

Streikeuttaket rammer aller hardest på mindre steder i Trøndelag og Nord-Norge, men også i Oslo sentrum er det færre synlige vektere i gatene enn for en uke siden.
- Streiken har tatt en vending som gjør at den blir uforsvarlig og budskapet vårt er at partene må komme til forhandlingsbordet, sier Thomsgård.

NHO Service har bedt om frivillig mekling hos Riksmekleren, men dette har Norsk Arbeidsmandsforbund avvist.

Relevante dokumenter