Bjørn Martin Lohne ny teknisk direktør i Securitas AS

1. mars 2012

Går fra Eltel Networks til Securitas AS.

Bjørn Martin Lohne inntar en ny rolle hos sin tidligere arbeidsgiver og blir teknisk direktør i Securitas AS fra medio juni. Securitas satser stort på teknikk, og Lohne får ansvaret for å etablere og drifte Securitas sin nye divisjon.
-At vi etablerer en egen divisjon for teknikk understreker at vi endrer vårt fokus fra å være en tjenesteleverandør til en løsningsleverandør innen de tyngre segmentene. Vi skal bli gode på integrerte sikkerhetsløsninger, og øker avstanden til andre aktører i markedet, sier administrerende direktør Martin Holmen i Securitas.

Erfaring og kompetanse

For Securitas har det vært viktig å finne en person med faglig tyngde.
-Vi gleder oss over at Lohne inntar denne posisjonen. Han er sterk innenfor segmentet og har erfaring og kompetanse til å opparbeide tillit i vår organisasjon, til våre partnere og markedet generelt, sier Holmen.

Lohne startet sin karriere i sikkerhetsbransjen som servicemontør i Alarmselskapet Securitas i 1976. Etter å ha innehatt forskjellige lederroller i Securitas avsluttet han sin karriere i Norge som landssjef fra 1999. I 2000 tiltrådte Lohne som CEO for den tekniske virksomheten til Securitas i USA hvor han ble i seks år før han i 2006 tiltrådte som CEO for virksomheten i UK og Irland med hovedsete i London. I 2008 flyttet Lohne hjem til Norge og ble administrerende direktør i Eltel Networks.

Gleder seg

-Når beslutningen om å forlate Eltel var tatt var det ikke vanskelig å si ja når muligheten til å komme tilbake til Securitas bød seg, sier Lohne.
-Jeg ser nå fram til å få muligheten til å bygge en ny teknisk divisjon i Securitas. Det er en oppgave jeg går til med stor entusiasme og respekt. Vi skal bli den beste leverandøren av integrerte sikkerhetsløsninger, sier han

Securitas ansetter i tillegg en produktansvarlig som skal følge opp utviklingen av produkter og ivareta partnere, og en serviceansvarlig som skal ivareta eksisterende portefølje.

Relevante dokumenter