Blir del av nasjonal planlegging

11. mars 2013

Høyre går til valg på at den private sikkerhetsbransjen skal inkluderes i landets beredskapsplanlegging, i følge utkast til partiprogram som legges frem i dag, melder Aktuell Sikkerhet.

Forutsetningen er at Høyres landsmøte gir sin tilslutning i mai.

– I tillegg til å være med på planleggingsstadiet, er det en selvfølge at sikkerhetsbransjen også involveres både når det øves og evalueres. Det samme gjelder når beredskapsplanene må settes ut i live dersom krisesituasjoner virkelig oppstår, sier justispolitisk talsmann André Oktay Dahl.

Administrerende direktør i Securitas, Martin Holmen, er glad for inkluderingen som Høyre legger opp til i sitt programutkast. Han er blant dem som i lang tid har vært i dialog med André Oktay Dahl for å synliggjøre innsatsen som den private sikkerhetsbransjen bidro med under og etter terroranslaget 22. juli i 2011. Dette er også synliggjort godt i rapporten ”Først på stedet” som er utarbeidet av Fafo. Der kommer det frem at så mange som 300 vektere var i aksjon kort tid etter eksplosjonen og skytingen på Utøya.

– Vi er selvsagt svært positive til at Høyre vil inkludere den private sikkerhetsbransjen i den sivile beredskapsplanleggingen, kommenterer Martin Holmen.

Les mer på aktuellsikkerhet.no (ekstern side)

 

Relevante dokumenter