Forbundene sier ja og nei til vekterstreik

1. juni 2012

NHO Service har meklet med Norsk Arbeidsmandsforbund (LO) og YS-forbundet Parat om deres respektive vekteroverenskomster. NHO Service har ikke lykkes med å komme til enighet med Norsk Arbeidsmandsforbund. Deres medlemmer går derfor ut i streik fra fredag kveld klokken 20:00.

Parat og NHO Service har derimot kommet til enighet. De får et generelt lønnstillegg på kroner 1,25, samt et tillegg på kroner 3,25. I tillegg får den enkelte kr 3,50 per time, som følge av tidligere inngått avtale om opptrapping av lønnsnivå. Dette betyr et totalt lønnstillegg på 15.600 kroner til Parats medlemmer, og et særskilt lønnstillegg på 4.800 kroner for vekterne i sikkerhetskontrollen på flyplassene, samlet over 20.400 kroner for sertifiserte sikkerhetskontrollører på flyplassene.

NAF organiserer brorparten av vekterne her til lands, men Parat har flest av sine vektere knyttet til Gardermoen lufthavn. Dette vil medføre begrenset kapasitet i sikkerhetskontrollen på Gardermoen, men ikke i like stort omfang som om begge forbundene hadde gått ut i streik.

- Vi er glade for at Parat valgte å akseptere et tilbud som må anses som et svært godt tilbud sammenliknet med andre oppgjør. Det er uforståelig at Norsk Arbeidsmandsforbund (LO) velger å gå ut i en ødeleggende streik som vil ramme en rekke kritiske samfunnsfunksjoner, sier forhandlingsleder Terje Nygaard i NHO Service.

Streiken vil berøre bl.a. en rekke flyplasser, olje- og gassanlegg, kontanthåndtering, verditransport og særskilte sikkerhetsobjekter. I første omgang vil ca 1.800 vektere være tatt ut i streik. Streiken trappes ytterligere opp med 1.200 nye vektere i streik mandag 4. juni og 439 vektere i streik fra onsdag 6. juni. 


- Tilbudet vårt til vekterne er et av årets høyeste oppgjør. Vi strakk oss svært langt og ga det vi kunne for å unngå vekterstreik. Derfor er det ekstra skuffende at vi ikke klarte å komme i mål med Norsk Arbeidsmandsforbund (LO). Vi kan bare beklage på vegne av alle de uskyldige som nå blir rammet av en helt unødvendig streik, sier Terje Nygaard.

1. juni har NAF varslet plassfratredelse for organiserte vektere i følgende fylker:

 • Østfold
 • Vestfold
 • Telemark
 • Buskerud
 • Oslo og Akershus
 • Hedmark
 • Oppland

Fra 4. juni klokken 06:00 er det varslet en opptrapping av streiken i følgende fylker:

 • Møre og Romsdal
 • Hordaland
 • Sogn og Fjordane
 • Rogaland
 • Øst- og Vest-Agder

Fra 6. juni klokken 06:00 er det varslet et tredjeuttak i følgende fylker:

 • Sør- og Nord-Trøndelag
 • Nordland
 • Troms
 • Finnmark
Arbeidskonflikten kan få følger for Securitas sine tjenester i de berørte fylkene. Kunder som har spørsmål bes ta kontakt med sin kontaktperson i Securitas.
 
Heisalarmer, brannalarmer, ransalarmer, assistansealarmer, eksterne rutinemeldinger samt nød- og beredskapstelefoner blir håndtert. Securitassentralen har fått dispensasjon til å håndtere nød- og beredskapstelefoner for sine kunder under hele konflikten.

Relevante dokumenter