IA-avtalen gir resultater

6. februar 2012

Securitas Aviation roser NAV for god dialog og godt samarbeid.

-Å være en IA-bedrift betyr at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mål i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv. Vi er opptatt av sykefravær og -nærvær, og jeg oppfatter det som positivt at NAV stiller krav til oss på en positiv måte, sier Dorothy Billett, adm. dir i Securitas Aviation.

En fast kontaktperson

Securitas Aviation ble IA-bedrift 1. januar i år og har gode erfaringer rundt dialogen med NAV, spesielt i Stavanger og Trondheim.
-Som IA-bedrift får man en fast kontaktperson i NAV, og man får hjelp med å sette mål for IA-arbeidet og med å jobbe systematisk for å få ned sykefraværet. Kontaktpersonen kan dessuten bistå oss i vanskelige enkeltsaker, og har en koordinerende rolle overfor NAV og andre offentlige instanser, forteller Billett.

Engasjerte medarbeidere

Å være en IA-bedrift gir uttrykk for at bedriften tar sine ansatte på alvor og jobber for å få en best mulig arbeidsplass, med lite sykefravær og et inkluderende arbeidsmiljø.
- Vi ønsker å være proaktive og legge til rette for våre ansatte. Samtidig ønsker vi å engasjere medarbeiderne til å gjøre en god innsats i IA-arbeidet, sier Billett.
I dag påfører det høye sykefraværet bedrifter og samfunnet stor økonomisk belastning. Målet med IA-avtalen er å få sykefraværet ned.

Relevante dokumenter