Ingen enighet mellom NHO Service og NAF

4. juni 2012

– Vi har gitt vekterne et lønnstilbud som er et av vårens beste. Det er fullstendig uforståelig at vekterne som er organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund påfører bransjen og samfunnet en ødeleggende vekterstreik når de har fått et meget generøst lønnstilbud for 2012, sier adm. dir i NHO Service, Petter Furulund. Partene kom ikke til enighet mandag.

NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund kom ikke nærmere en enighet i sonderingene hos Riksmekleren søndag og mandag. Det er uforståelig for adm.dir i NHO Service, Petter Furulund.

Totalt lønnstillegg på 15.600 kroner
Furulund viser til at YS-forbundet Parat som også organiserer vektere ble enige med NHO Service. I denne avtalen får vekterne et generelt lønnstillegg på kroner 1,25, samt et tillegg på kroner 3,25. I tillegg får den enkelte kr 3,50 per time, som følge av tidligere inngått avtale om opptrapping av lønnsnivå. Totalt 8 kroner. I tillegg har vi også økt vekterfagbrevet til 7 kroner. Kravene om betalt omsorgspermisjon og permisjon til tannlege er også innfridd.

- Dette betyr et totalt lønnstillegg på 15.600 kroner, og et særskilt kompetansetillegg på 4.800 kroner for sertifiserte sikkerhetskontrollører på flyplassene, samlet over 20.400 kroner for sertifiserte sikkerhetskontrollører på flyplassene, sier Petter Furulund.

Er allerede garantert
I lønnsoppgjøret for 2010 ble NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund enige om at lønnsutviklingen i bransjen skal bedres, og at målet er å komme nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette skulleskje gjennom ekstra forhandlinger hver januar i 2011, 2012 og 2013.

- Denne opptrappingsplanen har vi fra arbeidsgiversiden respektert. Vi ga vekterne kroner 2,50 i fjor og kroner 3,50 i år, og vekterne er garantert minst kroner 5,00 til neste år. I tillegg har vi en nedfelt garanti i vekteroverenskomsten om at vekterne skal tjene minimum 85% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Status i dag er at vekterne ligger på 86,7%, sier Petter Furulund.

Tror ikke partene blir enige
Etter at partene ikke klarte å komme nærmere hverandre i sonderingene hos Riksmekleren er Petter Furulund pessimistisk med tanke på å komme til enighet.

- Vi har ikke noe mer å gi. Ballen ligger hos Norsk Arbeidsmandsforbund. Om de ikke modererer sine krav ender dette i en langvarig vekterstreik som vil være veldig ødeleggende for bransjen og vekternes omdømme. Den rammer uskyldig tredjepart og kritiske samfunnsinteresser.

Les hele pressemeldingen fra NHO Service.

Relevante dokumenter