Martin Holmen styreleder i NHO Service

29. januar 2013

Martin Holmen, adm. dir i Securitas, er valgt til ny styreleder i NHO Service.

Martin har de to siste årene sittet som nestleder i styret, og ble denne uken valgt til styreleder for de neste to årene.

- Det er veldig spennende. NHO Service har som mål å utgjøre et fellesskap for medlemmene som virker samlende, styrkende og utviklende. Dessuten skal foreningen jobbe for å  identifisere og bearbeide medlemmenes viktigste næringspolitiske interesser i forhold til myndigheter, marked og opinion. Jeg er glad for å kunne ta del i dette, sier han.

Fokus på kompetanse og utvikling

NHO Service sin oppgave er å jobbe for at medlemsbedriftene har optimale rammevilkår. Foreningen har et særlig fokus på å legge til rette for medlemsbedriftene når det gjelder kompetansekartlegging, utvikling og tilgang på
bistand.

-NHO Service skal bidra til styrket rekruttering av medarbeidere, og vi skal jobbe for å skape gode allianser med fagbevegelsen til beste for begge parter, sier Holmen.

Markedsføre bransjene

En viktig oppgave for NHO Service er også å kartlegge og informere medlemmer og omverden om hva som skjer i og omkring bransjene.
- En del av vår jobb er rett og slett å opplyse omverdenen om hva som skjer i den enkelte bransje. Det er mye som rører seg blant annet innen helse og velferd, i bemanningsbransjen og innen drift. I min egen bransje, sikkerhetsbransjen, fører Lov om vaktvirksomhet til endringer, sier han.

Fakta om NHO Service

  • Er den tredje største landsforeningen i NHO.
  • Organiserer 2.000 virksomheter med over 58.000 årsverk og 39,4 milliarder kroner i omsetning pr 05.10.2012.
  • Har visjonen «Service i ordnede former». Det betyr at NHO Service vil bidra til økt profesjonalitet, styrke bedrifters samfunnsnytte, økt verdiskaping og sikre arbeidsplasser.

Bransjene i NHO Service

  • Renholdsbransjen
  • Attføringsbedrifter
  • Bemanningsbransjen
  • Sikkerhetsbransjen
  • Helse og Velferd
  • Drift