Medieoppslag om forelegg

20. mars 2013

I forbindelse med medieoppslag om at Securitas Direct er ilagt et forelegg for manglende varsling ved en boligbrann i Asker i fjor, blir Securitas omtalt og i noen medier fremstilt som samme selskap som Securitas Direct. Dette medfører ikke riktighet.

Securitas AS er ikke en part i denne saken og Securitas Direct AS er selskapet som er ilagt forelegget.

Alle henvendelser knyttet til saken rettes til:
Securitas Direct AS ved Cecilie Knudsen.
www.securitas-direct.no

Relevante dokumenter