Overrasket over klimatall

5. juli 2012

– Vi ønsker å fremstå som en bedrift som tar miljøet på alvor, derfor er det fint å se at tiltakene våre hjelper, sier kvalitets-/HMSsjef Sverre Thorstad i Securitas.

Sammenlignet med 2009, reduserte nemlig sikkerhetsselskapet det totale CO2-utslippet med 2,5 prosent i fjor. Ser man kun på utslippene som skyldes blant annet flyreiser og sortering av avfall, har utslippene blitt redusert med 6,8 prosent.

– Tallene er mye bedre enn vi hadde forventet, blant annet hadde vi en langvarig kuldeperiode i 2011. Så dette er et tegn på at de ansatte har tatt miljøet på alvor, sier Thorstad.

Sparer bensin

Det var i 2010 Securitas valgte å starte med å føre et eget klimaregnskap for bedriften, gjennom en såkalt ISO 14001-sertifisering. Et viktig verktøy for å kontrollere CO2-utslipp og redusere klimagasser gjennom blant annet avfall, energiforbruk, biltransport og flyreiser. Stadig strengere krav fra kundene om at bedriften må vise at de er miljøbevisste, er også en av årsakene til at de nå har satt ekstra stort fokus på området. Alle de ansatte har blitt opplært i et miljøprogram som viser hva selskapet skal måles på.

Fokusområdene har vært:

  • Luft: Redusere drivstofforbruket. Noen av tiltakene er å sykle i stedet for å kjøre til møter i byområder, samt ta telefonmøter i stedet for flyreiser.
  • Bruk av energi: Redusere antall kilowattimer. Huske å skru av lys og PC når man ikke er på kontoret. Varmen i Securitasbygget skrus også ned når ingen er på jobb. Oljefyring er også avviklet.
  • Restavfall: Redusere avfallsmengde. Plastkopper er byttet ut med egne krus. Fokus på gjenbruk av emballasje. Sorterer alt fra metall, elektrisk avfall, papp og matavfall til plast og trevirke.

Bedre enn gjennomsnittet

Claudia Villamor i CO2focus fører klima regnskapet til Securitas. Hun mener resultatene er veldig positive.

– I kontorbygg er det i gjennomsnitt ett til tre tonn CO2-utslipp per ansatt. I Securitas var utslippet på 0,8 tonn CO2-utslipp per ansatt i fjor. Det er veldig bra, sier Villamor. Likevel tror hun Securitas kan klare å spare enda mer.

– Selskapet kan redusere mer på transporten, både bruk av bil og fly. Men dette er et godt utgangspunkt, sier Villamor.

Relevante dokumenter