Securitas Sverige köper Nyx Security

8. juli 2013

Securitas Sverige AB och NYX Security AB:s konkursbo har kommit överens om att Securitas den 8 juli 2013 förvärvar Nyx Security som den 24 juni i år lämnade in sin konkursansökan. Köpet inkluderar larmcentral, plattform för analys av bild, patent, fortsatt drift av kundanläggningar och delar av personalen. Verksamheten kommer även fortsättningsvis att bedrivas från den tidigare Nyx-centralen i Ludvika.

I Securitas strategi ligger att bli störst inom integrering av teknik, vilket bland annat innefattar intelligent kameraanalys. För att kunna erbjuda våra kunder stor valfrihet till hög kvalitet har Securitas i många år arbetat nära Nyx Security och nyttjat deras tjänster och produkter i kombination med Securitas nätverkskameror. Genom köpet får både Securitas kunder och de som tidigare var anslutna till Nyx-centralen fortsatt hjälp med kameradriften av Nyx kunniga personal. Parterna har enats om att den bästa lösningen är att fortsätta bedriva verksamheten i Ludvika och att där skapa en stark bas.

– Det känns bra att Securitas tar över och garanterar fortsatt drift, säger advokat Jan Flood.

– För Securitas är beslutet att köpa Nyx ett naturligt steg i vår ambition att vara verksamma och resursstarkast i hela Sverige vad gäller ronderande bevakning med utryckningsverksamhet och tillhandahållen teknik, säger vd Joachim Källsholm.

I och med samgåendet säkrar Securitas en kvalitativ tjänst som är på stark frammarsch. Securitas satsning på nätverkskameror fortsätter i oförminskad takt; senare i år inviger företaget ett nytt kameracenter i Malmö.

Ytterligare information lämnas av:

Vd Joachim Källsholm 010-470 15 01

Vvd/CTO Olle Lindskog 010-470 14 01

Tf informationschef Ronny Fredriksson 010-470 27 92