Securitas etablerer seg i Ørsta og Volda

31. desember 2011

Starter med mobilt vakthold og utrykningstjeneste.

- Vi har fått mange henvendelser fra bedrifter som er interessert i tjenester fra oss, og noen nøkkelkontrakter er på plass. På bakgrunn av dette starter vi opp med to tjenester. Vi ønsker å bidra til å opprettholde et godt og trygt nærmiljø,  forteller Henry Vattøy, avdelingssjef i Securitas.

Meget preventivt

Mobilt vakthold er en meget preventiv tjeneste. På uregelmessige tidspunkt i døgnet er vekterens hovedoppgave å forebygge uønskede hendelser hos kunden. Utrykningstjenesten innebærer at Securitas rykker ut på alle typer alarmer hos bedrifter og privatpersoner.

 Gleder oss

- Vi har blitt godt mottatt og gleder oss. Vi tror at publikum vil legge merke til at Securitas har etablert seg i området, sier Vattøy.

Relevante dokumenter