Securitas fører an i arbeidet med å utvikle ny norsk kvalitetspris

30. januar 2012

Kvalitetssjef Sverre Thorstad gleder seg til å delta i arbeidet.

Gjennom Norsk forening for kvalitet og risikostyring starter nå arbeidet med å etablere en ny norsk kvalitetspris. Securitas er gjennom vår kvalitetssjef representert i sentralstyret til NFKR samt som styreleder i lokalavdeling Oslo.
- Dette er morsomt og kompetansebyggende for alle som deltar i arbeidet, sier Sverre Thorstad, kvalitetssjef i Securitas.

Mange gode tiltak

I Norge har vi lite blæst om de tusenvis av daglige gode tiltak som gjennomføres for å bli bedre i bedrifter og organisasjoner. I mange land vi liker å sammenlikne oss med utdeles det årlig en kvalitetspris.
I USA deles denne ut av presidenten, og i vårt naboland av kronprinsesse Victoria.

Tidligere forsøk

Lang tid tilbake fantes også noen forsøk på dette i Norge hvor stortingspresidenten i et par perioder hadde tilsvarende rolle for prisutdeling.

Relevante dokumenter