Securitas lanserer videotjeneste

14. mai 2012

Operatørene på Securitassentralen kan nå se levende bilder direkte fra kundens område og gjøre opprop via høyttalere dersom alarmen går.

- Vi er veldig glade for å kunne lansere videotjeneste med intelligent videoanalyse. Vi har et kjempegodt system og Securitas i Sverige har hatt stor suksess etter at de lanserte tjenesten for et år siden. Nå har vi de samme forhåpninger til markedet i Norge, sier Marius Lervold, salgssjef i Securitas.

Med et kameraanlegg med bildeoverføring til Securitassetralen kan Securitas oppdage uvedkommende før tyveri og skader skjer, og dermed minke unødige kostander for kunder.

-Hvis alarmen går sendes film til Securitassentralen. De gjør så et opprop via høyttaler og forteller uvedkommende at de er observert, og at Securitas-vektere eller politiet er på vei, forteller Lervold.

Varmesøkende kameraer

Det er de varmesøkende kameraene som gjør det mulig å programmere hva som skal utløse alarmen. Med denne type kameraer spiller lysforholdene heller ingen rolle.

-Alarmen kan utløses ved registrering av uvedkommende, men også dersom et menneske eller et kjøretøy befinner seg på samme plass for lenge, eller at et kjøretøy avviker fra en bestemt rute, forteller Lervold.

Passer hos alle kunder

Systemet er basert på en åpen plattform, og det innebærer at videotjenesten kan bestilles uavhengig av eksisterende anlegg hos kunde.

-Med videotjeneste kombinert med mobilt vakthold vil kundens område bli døgnbemannet av Securitas, og jeg tror dette vil spare kunden for kostnader og totalt sett gi en bedre løsning. Dessuten vil tryggheten ved bedriften øke for så vel ansatte som kunder og besøkende, sier han.

 

Relevante dokumenter