Securitas øker tempoet med å investere i teknologi og gjennomfører kostnadsbesparelser

17. oktober 2012

Securitas AB iverksetter tiltak for å bedre tilpasse seg kunders fremtidige behov og forventninger. Dette gjøres samtidig som selskapet fortsetter å investere innen teknologi.

Kompetanse og evne til å skape innovative løsninger som er lønnsomme for kunden vil være avgjørende i årene som kommer.  For å opprettholde posisjonen som markedsleder i et stadig mer krevende sikkerhetsmarked, gjennomføres det nå kostnadsbesparelser innen Security Services Nord-Amerika og Security Services Europe. Det etableres en europeisk divisjon, Security Services Europe, som vil omfatte alle stasjonære tjenester, mobile tjenester og all teknologi. Målet med sammenslåingen er bedre koordinering og å øke tempoet med å investere i teknologi.

Utarbeidelse og gjennomføring av tiltakene vil bli ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal 2012. De totale årlige besparelser er anslått til ca 300 MSEK og blir materialisert i 2013. Besparelsene er beregnet som et nettobeløp, etter å ha tatt høyde for ytterligere investeringer og ekstra ressurser for å styrke teknologisk kompetanse i Securitas. Restruktureringskostnader er for tiden beregnet til ca MSEK 360 og vil bli gjort gjeldende i fjerde kvartal 2012.

Inntil videre, vil president og CEO i Securitas, Alf Göransson, ha ansvaret for Security Services Europe. Erik-Jan Jansen er utnevnt til COO (Chief Operating Officer) i Security Services Europe. Aimé Lyagre er utnevnt til CTO (Chief Technology Officer) for Security Services Europe. Bart Adam har blitt utnevnt til CFO i Securitas AB.

Kim Svensson, tidligere Senior Vice President Corporate Finance, og Aimé Lyagre, tidligere COO of Security Services Europe, vil ikke lenger inngå i konsernledelsen. Kim Svensson er utnevnt til Regional President Securitas Kina og Sørøst-Asia.

Nærmere detaljer om de igangsatte tiltak vil bli gitt i Securitas Delårsrapport januar - september 2012, som vil bli publisert 7. november 2012.

Securitas i Norge
For Securitas AS fører endringene i konsernet til at det blir en tydeligere rapporteringslinje i Norge. Det blir en landssjef i Norge, Martin Holmen. Divisjonsdirektørene rapporterer til Holmen og ikke ut til divisjoner i Europa som tidligere.

Pressemeldingen er også tilgjengelig på: www.securitas.com

Informasjon konsern:
Gisela Lindstrand, Senior Vice President Corporate Communications and Public Affairs, Securitas AB, phone +46 10 470 3011, mobile +46 70 287 8662, eller email gisela.lindstrand@securitas.com

Relevante dokumenter