Sikkerhetspris til Sola

27. februar 2013

Avinors Sikkerhetsnål er tildelt Stavanger Lufthavn, Sola. Bakgrunnen for tildelingen er fremragende resultater innenfor security, safety og personsikkerhet.

Da Stavanger lufthavn fikk besøk av ESA, det europeiske sikkerhetsbyrået, i høst ble det gitt rosende tilbakemeldinger etter gjennomført inspeksjon.

Dette resulterte i at lufthavnen ble tildelt den nyopprettede Avinor-prisen Sikkerhetsnålen. Ros har lufthavnen også fått av Luftfartstilsynet.