Vandelskontrollen 2011

1. november 2012

Politiets statistikk viser en liten nedgang i andelen vektere med vandelsanmerkning.

Oslo politidistrikt har gjennomført vandelskontroll av ansatte i vaktselskapene med hovedkontor i Oslo per 31. mars 2011. Kontrollen omfatter alle typer straffbare forhold registrert etter 1. januar 2010.

Vandelskontrollen av vektere 2011 viser at andelen vektere som begår straffbare handlinger holder seg på omtrent samme nivå som foregående år. Politiets statistikk viser en liten nedgang i andelene vektere med vandelsanmerkning fra 2,03 prosent til 1,95 prosent. Fordelingen mellom ulike typer forhold er stabil.

Har ryddet opp
-Resultatet kommer som følge av at bransjen har ryddet opp i egne rekker de siste årene. I Securitas spesielt har vi profesjonalisert rekrutteringen med et ønske om å ha de beste menneskene, sier Martin Holmen, adm. dir i Securitas.

Ønsker flere kontroller
Kontrollen omfatter 29 av totalt 39 vaktselskaper i Oslo. Seks selskaper har ikke levert innberetning. Fire selskaper har ikke hatt drift i 2010.
- Vårt fokus er å gjøre hverdagen til våre kunder tryggere og derfor er forbedring i vandel viktig for oss. Men vi får bare sjekket vandel på våre ansatte en gang per år, noe som medfører et etterslep, sier Holmen.

Han skulle ønske at myndighetene hadde kapasitet og mulighet til å kontrollere vandelen oftere.

- Det er hyggelig at utviklingen de siste årene er positiv, men vi hadde helst sett at vandelskontroll ble utført to ganger per år. Da kunne vi ha fulgt våre ansatte tettere og sjekket hendelser som kunne ha påvirket ansettelsesforholdet, sier han.

Relevante dokumenter