Avinor forlenger kontrakt med Securitas

30. august 2017

Forlengelsen gjelder leveranser til alle Avinors lufthavner unntatt Oslo lufthavn.

Kontrakten med Securitas Transport Aviation Security AS ble inngått i 2014, og ble 29. august forlenget med ett år, slik at den utløper 28. februar 2019.

-Vi er fornøyd med leveransene til Securitas, og denne forlengelsen vil sikre kontinuitet en periode frem, sier konserndirektør for sikkerhet og kvalitet i Avinor, Tarald Johansen.

Leveransene omfatter sikkerhetstjenester ved 44 av Avinors lufthavner.

- Vi er svært ydmyke og takknemlige for denne forlengelsen. Dette viser at våre kunder er fornøyde, noe vi jobber kontinuerlig med. Vi er stolte over å ha bygget en god sikkerhetskultur basert på våre verdier; ærlighet, vaktsomhet og hjelpsomhet, sier daglig leder for Securitas Transport Aviation Security, Dorothy Billett.

Om Avinor

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.